A Candea Nº 18 - 2006

SUMARIO

Páx 1 Portada
Páx 2 (Guía de teléfonos)
Páx 3 Editorial
Páx 4 Todo un exemplo
Páx 6 As Cabanas de Moin de Bao
Páx 8 Tolkien en Caurel
Páx 10 Entrevista: jennifer Mendoza
Páx 12 Disposicións Legais
Páx 13 Outro Caurel mellor
Páx 14 Festa da Pisa
Páx 16 Uxío Novoneyra
Páx 18 Impresiones de la "Serra do Caurel"
Páx 19 Cousas que aconteceron
Páx 21 Adeus ó poeta Antón Patiño
Páx 26 Mel Cauru
Páx 27 Recuncho para Poesía

A Candea Nº 17- 2005

SUMARIO

Páx 1 Portada, Foto: Roberto Ribao - Pisa da Castaña
Páx 2 (Guía de teléfonos)
Páx 3 Editorial
Páx 4 Para nos non vale
Páx 6 O Calendario
Páx 8 Ruta (SECEDA - PADERNE)
Páx 10 VII Filandón de músicas do Caurel
Páx 11 O Castiñeiro no Caurel
Páx 12 Disposicións Legais
Páx 13 Festa da Castaña
Páx 16 Uxío Novoneira
Páx 17 Federico García Cabezón
Páx 20 Raianos
Páx 22 O Caurel " a Crúa realidade"
Páx 23 Cousas que aconteceron
Páx 26 Antón Patiño
Páx 27 Recuncho para Poesía

A Candea Nº 16 - 2005

SUMARIO

Páx 1 Portada, Foto: CANDEA - Flor do Castiñeiro
Páx 2 (Guía de teléfonos)
Páx 3 Editorial
Páx 4 Mal Presaxio, pero bon fin
Páx 5 O Ladrillo
Páx 6 ¡Ai, dos nosos maiores!
Páx 7 Portadas Revista
Páx 8 Ruta (Vilar de Lor - Alto do Boi)
Páx 10 Brindo- munich
Páx 11 IV Festa da Serra
Páx 12 Os Brindos das vodas
Páx 13 Disposicións legais de interese para Galicia
Páx 14 IV Certame de pintura
Páx 16 Uxío Novoneira
Páx 17 Wim Ettema
Páx 18 Fiestra musical do Caurel
Páx 19 Alimentarse ben
Páx 20 A Xente escribe e opina
Páx 22 As paixaxes da lembranza
Páx 24 Acontecementos
Páx 26 Filandón de músicas / García-Cabezón/Supervivencia
Páx 27 A Oferta hoteleira no Caurel

A Candea Nº 15- 2005

SUMARIO
Páx 1 Portada, Foto: E.M. Vila, Fontes do Cervo (A Rogueira)
Páx 2 Guía de teléfonos
Páx 3 Editorial
Páx 4 Cousas da emigración
Páx 6 O Castiñeiro (3ª parte)
Páx 7 Ruta: Travesía de Montaña Alto do Boi Alto do Couto
Páx 9 A auga no Caurel
Páx 10 Deportistas no Caurel
Páx 12 Ser Galego
Páx 14 VI Festa da Pisa
Páx 15 O Pregón da Pisa
Páx 16 Uxío Novoneira
Páx 17 Datos estadísticos do Caurel no ano 1940
Páx 18 Presentación dos libros
Páx 20 Carta o noso Concello
Páx 22 Propiedade Intelectual e Novas Tecnoloxías
Páx 23 Perderse en o Caurel
Páx 23 Acontecementos
Páx 26 Grazas Don José
Páx 27 Vendo Casona no Caurel

A Candea Nº 14 - 2004

SUMARIO
Páx 1 Portada, Foto: E.M. Vila
Páx 2 Editorial - (Guía de teléfonos)
Páx 3 Lembrando os anos 50
Páx 5 A Festa no Caurel - A Naturaleza
Páx 6 O Castiñeiro ( 2ª parte)
Páx 8 Sempre Caurel
Páx 9 O Segredo da felicidade - Os Pesnamentos
Páx 10 Ruta: Froxán -Castro Portela-Vilar-Froxán
Páx 12 Paseando por el Caurel
Páx 14 XII Festa da Castaña do Caurel
Páx 15 O Pregón
Páx 16 Uxío Novoneira
Páx 17 Oso de Salcedo (3ª parte)
Páx 18 Manuel López Díaz (Unha vocación,un reto)
Páx 20 Emerxencia no Concello de Folgoso do Caurel
Páx 21 O Courel Portugés - Nota
Páx 22 Páxina aberta
Páx 23 Para Uxío e Salva
Páx 24 Cea da Asociación
Páx 25 Excursión o Caurel A. Lucense de automóviles clásicos
Páx 26 Vendo casona no Caurel
Páx 26 Nova Web da Asociación - María do Caurel
Páx 27 Recuncho para a poesía

A Candea Nº 13 - 2004

SUMARIO

Páx 1 Portada, Foto: Roberto Ribao
Páx 2 Editorial - (Guía de teléfonos)
Páx 3 Bico e eco, un negocio en alza
Páx 4 O castiñeiro
Páx 7 O arco da vella no caurel
Páx 8 Festa da Serra
Páx 9 Presentación da Novela Orixe
Páx 10 Ruta: Camiño de Santiago ata O Caurel
Páx 12 Así vin O Caurel
Páx 14 Certame de pintura
Páx 16 Uxío Novoneyra (8º Parte) O Oso "Figura embremática do entroido de Salcedo
Páx 18 Artesáns do Caurel
Páx 20 O Reporteiro - A O Courel Portugués
Páx 21 Lugares con encanto - Os Eidos
Páx 22 Dragons no Caurel
Páx 24 Froxán
Páx 25 Páxina aberta
Páx 26 Homenaxe a Rogelio - Filandón de músicas do Caurel
Páx 27 Limpeza de rutas - A Salvador Valín Jato Recuncho para a poesía

El Tiempo Folgoso do Courel