Asociación

Día das Letras Galegas

La Asociación Fonte do milagro se une a la celebración del Día das Letras Galegas

 

 

REUNIÓN XERAL 2018

                Estimado socio:

            A presente é para convocarte a Reunión Xeral Ordinaria da Asociación Fonte do Milagro que se vai celebrar o día 29 de marzo de 2018 as 18:00 horas en primeira convocatoria en media hora máis tarde en segunda e última. O lugar da reunión será no local da antiga escola de Froxán.

            ORDE DO DÍA

 1. Lectura e aprobación si procede da acta da anterior reunión

 2. Exercicio económico 2017 – Gastos e Ingresos

 3. Elaboración do calendario de actividades para o presente ano

 4. Altas e baixas de socios

 5. Rogos e preguntas

 6. Calquera tema de última hora que a asemblea considere de interese

É importante a túa presenza na reunión para o bo funcionamento da Asociación.

De ser imposible acudir, podes ser representado por outro socio. Para elo podes facer unha autorización onde figure nome, apelidos e NIF do representante e representado, asinado por ambos.

            Froxán, 3 de marzo de 2018

            O presidente

            Asdo.: Evaristo Méndez Vila

 

CONVOCATORIA ASEMBLEA XERAL 2017

Convocatoria dos membros da Asociación Cultural FONTE do MIALGRO para a Asemblea Xeral Ordinaria

Día: 13 de abril de 2017

Hora: 19:00 en primeira convocatoria e media hora más tarde en segunda e última

Lugar: Antiga escola de Froxán

ORDE DO DÍA

 1. Lectura e aprobación, si procede, da acta da anterior reunión
 2. Estado económico do exercicio 2016
 3. Programa de actividades a realizar para o presente ano
 4. Cota exercicio 2017
 5. Valoración das actividades realizadas durante 2016
 6. Rogos e preguntas

É importante a presenza dos membros da asociación a dita reunión para o bo funcionamento da Asociación.

 

Subcategorías

Documentos
Documentos de la Asociación. Estatutos, actas de reuniones, etc..
Socios
Documentos relacionados con la afiliación a la Asociación. Lista de socios

A Candea

 • Colección Revista A Candea
 • Selección de artículos

En esta sección puedes acceder a artículos individuales de A Candea: Selección de artículos

Leer más

Canal de video Fonte do Milagro

Acceder